วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประวัติผู้จัดทำ


ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ-สกุล    นางสาวมณทิรา ชื่นอ่อน
              Description: C:\Users\Administrator.KKDV2-20140509Q\Desktop\3.jpg
เลขที่         21
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่       ตัดต่อ,ทำบทที่ 2
ชื่อ-สกุล    นางสาวเยาวเรศ เพชรดี
              Description: C:\Users\Administrator.KKDV2-20140509Q\Desktop\2.jpg
เลขที่        22
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่       พิธีกร,ทำหน้าปก
ชื่อ-สกุล    นางสาวสุชีราภรณ์ พารักษา
               Description: C:\Users\Administrator.KKDV2-20140509Q\Desktop\4.jpg
เลขที่         23
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่       กำกับการสัมภาษณ์,ถ่ายวิดีโอ
ชื่อ-สกุล    นางสาวอินธุอร ไชยสุข
              Description: C:\Users\Administrator.KKDV2-20140509Q\Desktop\1.jpg
เลขที่         24
ชั้น            มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
หน้าที่       พิธีกร,ทำบทที่ 2

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น